nucleus

- to zespół fachowców stworzony dla potrzeb medycyny nuklearnej

Medycyna nuklearna - to dziedzina, która w bezpieczny sposób wykorzystuje otwarte źródła promieniowania jonizującego (izotopy promieniotwórcze różnych pierwiastków) do diagnostyki i terapii wszelkich schorzeń, głównie onkologicznych, kardiologicznych i endokrynologicznych ale i wielu innych.

Wyspecjalizowany zespół nucleus-med zapewnia fachową obsługę placówek medycyny nuklearnej na każdym etapie i szczeblu ich funkcjonowania. Wieloletnie doświadczenie i praktyka zawodowa wszystkich członków zespołu sprawiają, że pod względem wykorzystywania dla potrzeb diagnostyki i terapii

..O IZOTOPACH WIEMY WSZYSTKO!

nucleus

Izotopy promieniotwórcze wykorzystywane dla potrzeb medycyny nie występują samoistnie. Syntetyzowane są w reaktorach, specjalnych akceleratorach (cyklotronach) lub generatorach a następnie, w połączeniu ze specyficznymi związkami chemicznymi tworzą tzw. radiofarmaceutyki – substancje apirogenne o certyfikowanej jakości biologicznej i fizykochemicznej, zgodnej ze światowymi normami przyjętymi dla leków.

Te z kolei, po wprowadzeniu do organizmu człowieka drogą dożylną, wziewną lub dojelitową, wbudowują się selektywnie w narząd lub grupę narządów a emitowane promieniowanie, w zależności od jego rodzaju, pozwala na wizualizację tych narządów (promieniowanie gamma) lub niszczenie zmienionych chorobowo tkanek (promieniowanie alfa i beta).