Administracja serwisu

Regulamin serwisu

Witamy w serwisie WWW firmy nucleus-med Kołodziejczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa zwanej dalej jako nucleus-med. Dla wygody użytkowników nucleus-med zapewnia publiczny dostęp do swojego serwisu WWW , jednakże korzystanie z niego podlega niżej opisanym warunkom. Poprzez dostęp, przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszego serwisu użytkownik akceptuje przedstawione warunki. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z warunkami korzystania z serwisu WWW, jako że dalsze korzystanie z niego jest równoznaczne z ich przyjęciem. W przypadku nie wyrażenia na nie zgody, prosimy o nie korzystanie z witryny

Wydawcą niniejszych stron internetowych, zwanych dalej serwisem WWW jest nucleus-med.

Korzystanie z materiałów zawartych w serwisie WWW. O ile nie ustalono inaczej, użytkownik może przeglądać i pobierać materiały zawarte w serwisie WWW wyłącznie na swój osobisty użytek, w celach informacyjnych i niehandlowych pod warunkiem, że na kopiach tych materiałów zachowane zostaną wszystkie uwagi dotyczące praw autorskich i innych praw własności, które znajdują się w oryginalnych materiałach. Użytkownik nie może dokonywać żadnych modyfikacji materiałów zawartych w tym serwisie, odtwarzać ich lub publicznie przedstawiać, zamieszczać, przekazywać, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać w celach publicznych lub handlowych.

Korzystanie z pobieranego oprogramowania. Dowolne oprogramowanie, które może być pobrane z tej witryny, podlega warunkom odpowiedniej umowy licencyjnej.

Niniejszy serwis WWW zawiera informacje dotyczące rozmaitych stron trzecich. Znajdujące się w serwisie WWW dane i informacje dotyczące innych produktów i informacji niż będące w zakresie działania nucleus-med są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych i oparte na źródłach, które nucleus-med uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Ze względu na możliwość wystąpienia omyłek i niekompletności, które leżą poza kontrolą nucleus-med nie odpowiadamy za aktualność i dokładność informacji opublikowanych w serwisie WWW i ewentualne straty lub szkody, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z użytkowania niniejszego serwisu WWW, które są skutkiem niedokładności lub braków w znajdujących się na niej danych i informacjach - ryzyko ponosi sam użytkownik.

Inne nazwy firm i produktów opisanych w niniejszym serwisie WWW są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi stanowiącymi własność ich posiadaczy.

Firma nucleus-med mając na uwadze wygodę użytkowników, podaje łącza dla innych serwisów internetowych. Firma nucleus-med nie monitoruje oraz nie sprawuje kontroli nad zawartością tych serwisów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dostępne w nich jakiekolwiek materiały lub komunikację. Firma nucleus-med nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron internetowych, które są powiązane z serwisem nucleus-med

Firma nucleus-med zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych i informacji znajdujących się serwisie WWW. Wszystkie zmiany mają charakter obowiązujący dla użytkownika.

Informacje znajdujące się w tym serwisie WWW mogą zawierać rzeczowe nieścisłości lub błędy drukarskie, mogą być niepełne lub nieaktualne. Informacje mogą ulec zmianie lub zostać zaktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. Firma nucleus-med może wprowadzić do informacji opisanych w niniejszym serwisie WWW zmiany i/lub udoskonalenia w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Zabrania się użytkownikowi ogłaszania lub przesyłania do lub z tego serwisu WWW jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, zawierających pogróżki, oszczerczych, kłamliwych, obscenicznych, pornograficznych, poufnych lub innych materiałów, które stanowią naruszenie dowolnych przepisów prawnych, w tym między innymi praw autorskich, znaków handlowych, tajemnicy zawodowej lub dowolnych praw stron trzecich.

Ewentualne zamawianie lub pobieranie przez użytkowników serwisu WWW subskrypcji informacji lub dokumentów może się wiązać z udostępnieniem nucleus-med ich danych osobowych , które pozwalają na identyfikację ich tożsamości. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego, szczególnie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.). Dane osobowe będą przechowywane na serwerze serwisu WWW z ograniczonym dostępem do niego. Nie będą sprzedawane i użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że za zgodą użytkownika serwisu WWW lub gdy wymaga tego obowiązujące prawo.

Kontrolę nad zawartością tej witryny sprawuje nucleus-med. Firma nucleus-med nie udziela żadnej rękojmi, że materiały zawarte w tym serwisie WWW są odpowiednie lub dostępne do użytku poza granicami kraju a dostęp do nich na obszarach, gdzie ich treść jest sprzeczna z prawem, jest zabroniony. Osoby korzystające z tej witryny w innych regionach czynią to ze swojej własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zastosowanie się do odpowiednich lokalnych przepisów prawnych.

Zaktualizowano w czerwcu 2022 roku.


Polityka prywatności

Firma nucleus-med Kołodziejczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa zwana dalej nucleus-med dziękuje za odwiedzenie serwisu WWW. Wiemy, że wielu odwiedzającym nas osobom nasuwają się pytania dotyczące ochrony prywatności ich relacji z nucleus-med. Mamy nadzieję, że niniejsza deklaracja zasad ochrony poufności zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeżeli nadal będą mieli Państwo wątpliwości, prosimy skontaktować się z nami na podany w serwisie adres internetowy lub pocztowy.

Ogólnie rzecz ujmując, mogą Państwo odwiedzać serwis WWW nucleus-med bez informowania nas, kim są i bez ujawniania jakichkolwiek informacji o charakterze osobistym, takich jak nazwisko, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej lub zamieszkania. Nasz serwer internetowy zbiera adresy IP, aby umożliwić nam uzyskanie określonych ogólnych informacji dotyczących korzystania z naszego serwisu WWW. Adres IP to numer, który podczas surfowania przez Państwa w sieci zostaje w sposób automatyczny przypisany do Państwa komputera. Adresów IP nie kojarzymy z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację osób. Dlatego podczas odwiedzin na naszej stronie zachowują Państwo anonimowość.

Nasz serwer internetowy zbiera również takie informacje, jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, przeglądane strony itd.; informacje te nie umożliwiają dotarcia do indywidualnego użytkownika. Firma nucleus-med wykorzystuje te informacje do analizowania sposobów, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej, oraz szukania metod usprawnienia tego serwisu.

Na niektórych z naszych stron stosowane są pliki cookies, które przy ponownych odwiedzinach naszych stron umożliwiają zapewnienie Państwu lepszej obsługi poprzez dostosowanie informacji do określonych potrzeb. Pliki cookies to identyfikatory, które strona internetowa może przesłać do przeglądarki internetowej w celu zachowania ich na Państwa komputerze, co usprawni następną wizytę na naszej stronie. Przy następnych odwiedzinach na naszej stronie zostaną Państwo rozpoznani przez nas jako osoby zarejestrowane. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby otrzymywać powiadomienie o wysyłanym pliku cookie, co umożliwi jego akceptację lub odrzucenie.

Niniejszy serwis WWW zawiera łącza do stron należących i zarządzanych przez inne firmy. Strony te mogą również zbierać informacje o charakterze osobistym, które podlegają przepisom o ochronie prywatności, ustalonym przez firmy będące właścicielami tych stron. Firma nucleus-med nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz metody zapewniania poufności żadnej ze stron internetowych, które do niej nie należą. Przed podaniem informacji o charakterze osobistym prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na tych stronach zasadami ochrony prywatności.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać informacji o nucleus-med prosimy o poinformowanie nas o tym, a my zastosujemy się do tego życzenia. Informacje przesyłane pocztą internetową , które naszym zdaniem mogą stanowić przedmiot Państwa zainteresowania, zawierają również instrukcje, w jaki sposób wycofać się z opcji otrzymywania takich informacji w przyszłości. Informujemy, że z powodu czasu wymaganego na realizację niektórych przesłanych komunikatów i innych powiadomień, przez pewien czas po wysłaniu powiadomienia o rezygnacji mogą Państwo jeszcze otrzymywać informacje.

Dane osobiste osób odwiedzających naszą stronę internetową przechowywane są przez nucleus-med przez czas nieokreślony; możemy zarządzać tymi informacjami oraz je przetwarzać w sposób bezpośredni lub pośredni w jednej lub więcej bazach danych .Do wykonywania usług z zakresu przechowywania i wykorzystywania danych osobistych, takich jak dostarczanie poczty zwykłej lub elektronicznej, możemy w naszym imieniu zatrudnić inne firmy. Każda taka firma lub strona trzecia musi przestrzegać zasad dotyczących poufności tych informacji oraz nie ma prawa używania ich do celów, które nie zostały objęte naszym upoważnieniem. Dostarczając firmie nucleus-med informacji o charakterze osobistym, wyrażają Państwo zgodę na ich przechowywanie i korzystanie z nich dla różnych celów, w tym wyżej opisanych.

Firma nucleus-med może również udostępnić informacje o charakterze osobistym, jeżeli będzie to wymagane na mocy przepisów prawnych lub jeżeli nucleus-med jest w dobrej wierze przekonana, że ujawnienie tych danych jest konieczne, aby zastosować się do wymogów procesu prawnego (na przykład nakazu sądowego, wezwania sądowego lub innego polecenia sądu), lub jest niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nucleus-med bądź interesu społecznego.

Firma nucleus-med pragnie mieć pewność, że zebrane przez nią informacje są dokładne. O wszelkich zmianach adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub innych danych mogą nas Państwo powiadomić, przesyłając komunikat pocztą elektroniczną na email nucleus-med lub pisemnie na adres.

Firma nucleus-med może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych zasad. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na tej stronie, dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania treści zasad dotyczących ochrony prywatności.

Mamy nadzieję, że powyższa deklaracja dotycząca zasad ochrony prywatności pomoże Państwu w zrozumieniu polityki prowadzonej przez nucleus-med w zakresie danych o charakterze osobistym i handlowym. W przypadku jakichkolwiek pytań i obaw prosimy skontaktować się z nami.

Zaktualizowano w czerwu 2022 roku.


Polityka antyspamowa

Firma nucleus-med Kołodziejczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa zwana dalej nuceus-med nie zezwala na wykorzystywanie swego serwisu WWW do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek email o charakterze masowym. W szczególności zabrania się przesyłania email nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (Od, Do) lub zawierających sfałszowane nagłówki. Firma nucleus-med nie zezwala się także na przekazywanie listów email , za pomocą systemów komputerowych innego przedsiębiorcy bez jego zgody. nucleus-med nie zezwala także na przekazywanie takich listów email, w których przy użyciu specjalnych technik ukryto źródło pochodzenia listu.

Firma nucleus-med zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących serwis WWW przed przesyłaniem za jego pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek email o charakterze masowym.

Względem użytkowników wykorzystujących serwis WWW  niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza do dystrybucji przesyłek email o charakterze masowym, niepożądanych przez odbiorców mogą być wyciągnięte konsekwencje prawne.

Firma nucleus-med   może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych zasad. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na tej stronie, dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania treści zasad dotyczących polityki antyspamowej.

Mamy nadzieję, że powyższa deklaracja dotycząca polityki antyspamowej pomoże Państwu w zrozumieniu polityki prowadzonej przez nucleus-med w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek pytań i obaw prosimy skontaktować się z nami.

Zaktualizowano w czerwcu 2022roku.


Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest nucleus-med Kołodziejczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (51-315) przy ul. Tarasa Szewczenki 28c (NIP: 8952115298, KRS: 0000658709).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji odpowiedzi na wysłane zapytanie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Nikomu nie udostępniamy Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody.

4. Mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane - do uprawnionych organów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji odpowiedzi na zapytanie, do czasu cofnięcia zgody, której dane dotyczą lub przez okres ustawowy określony w przepisach prawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zrealizowania celu do jakiego dane zostały zabrane.

Zaktualizowano w czerwcu 2022 roku.


Cookies

Niniejszy serwis wykorzystuje pliki Cookies w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika
  • oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.
  • wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkownika na podstawie informacji o jego urządzeniu i/lub lokalizacji;
  • personalizacji serwisu poprzez zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika (np. wybór wersji językowej serwisu)
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • zapamiętania i dopasowania rozmiaru czcionki lub wyglądu strony internetowej itp.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne (session Cookies): są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wylogowania się, opuszczenia serwisu lub wyłączenia przeglądarki). Pliki na trwałe usuwane są z pamięci urządzenia.

b. Cookies trwałe (persistent Cookies): są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub przez czas określony w parametrach pliku.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.

Pliki Cookies, zarówno sesyjne jak i trwałe nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika.

Mogą one być wyłączone i włączane w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej

Zarządzanie plikami cookie w Google Chrome
Zarządzanie plikami cookie w Mozilla Firefox
Zarządzanie plikami cookie w Internet Explorerze 9
Zarządzanie plikami cookie w Safari
Zarządzanie plikami cookie w Operze

W wielu przypadkach stosowanie plików Cookies pomaga w podniesieniu wygody korzystania z serwisu zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.
Wyłączenie Cookies może mieć wpływ na to w jaki sposób będzie wyświetlany serwis.
Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów (podmiotów trzecich) takich jak np. Facebook, Google.
Więcej informacji na temat tych cookies można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych operatorów serwisów.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

Zaktualizowano w czerwcu 2022


O stronie

Serwis WWW firmy nucleus-med Kołodziejczyk i Wspólnicy Sp. Komandytowa, zwanej dalej nucleus-med został przygotowany dla szeregu istniejących i wykorzystywanych przez internautów przeglądarek internetowych ale został zoptymalizowany dla oglądania i używania w Internet Explorer 11.0, Opera 34.0 ,Mozilla Firefox 43.0.4 lub Google Chrome 47.0.

Serwis wykonano w technologii html i php oraz zoptymalizowano do oglądania w różnych rozdzielczościach ekranu. Serwis należy oglądać w trybie kolorów wyższym od 256 kolorów.

Strony internetowe serwisu nucleus-med są redagowane na podstawie danych własnych oraz informacji uzyskiwanych w sieci WWW. Ewentualne błędy, wszelkie opinie, uwagi i propozycje proszę kierować na adres email: info@nucleus-med.com.

Niniejszym autor strony zapewnia, iż dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były pełne, aktualne i zgodne z rzeczywistością.

Dziękujemy za odwiedziny i mamy nadzieję, że przeglądając niniejszy serwis znaleźliście Państwo wszelkie potrzebne materiały i informacje.

Zaktualizowano w czerwcu 2022 roku.